Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina"     ul. Dmowskiego 3b/5 47-220    Kędzierzyn-Koźle     powiat Kędzierzyn-Koźle

konto:
PBS K-Koźle 44888210322001002901820001

Witamy serdecznie !


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA istnieje od 2010 roku. Zrzesza rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne oraz wspierających sympatyków.

Zajmujemy się pomocą rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności zajmujemy się ochroną i promowaniem praw dziecka, przede wszystkim prawa dziecka do rodziny jako środowiska jego prawidłowego rozwoju. Propagujemy ideę rodzicielstwa zastępczego w sytuacji gdy biologiczni rodzice nie mogą sprawować opieki nad dziećmi.

Organizujemy samopomoc rodzinom zastępczym. Prowadzimy regularne spotkania grupy wsparcia. Organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży latem i zimą a także szereg cyklicznych imprez kulturalno-sportowych w ciągu roku.

Działamy rzeczniczo w sprawie środowiska rodzicielstwa zastępczego. Stowarzyszenie nasze jest inicjatorem i aktywnym członkiem grupy roboczej, która w ramach działalności sieci SPLOT wypracowała STANDARDY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Jesteśmy członkiem zwyczajnym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Uczestniczymy w pracach nad nowelizacją ustawy O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Włączyliśmy się w organizację I i II Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego. Promujemy KODEKS BEZPIECZNEJ OPIEKI W RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM wydany wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje z poparciem Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Trzyosobowa reprezentacja członków Stowarzyszenia uczestniczyła w szeregu wartościowych szkoleń dla rodziców zastępczych i pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej. SZKOLENIA te są własnością Grupy trenerów Koalicji.


Nasi partnerzy:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. J.F. Białych 7
44-200 Rybnik
logo Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Ul. Kościuszki 55a
48-200 Prudnik
logo Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4, pok.35-36
45-064 Opole
logo Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
logo Fundacja Świętego Mikołaja
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
logo Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
ul. Dębowa
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo  Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
Koło PZW Reńska Wieś KOFAMA
ul. Poniatowskiego 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo  Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle