Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina"     ul. Dmowskiego 3b/5 47-220    Kędzierzyn-Koźle     powiat Kędzierzyn-Koźle

konto:
PBS K-Koźle 44888210322001002901820001

O nasSprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2019 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2019 podjęło następujące zadania i działania:

 1. Współorganizowaliśmy VI Bieg Pielgrzyma 5 stycznia 2019 roku na Górze św. Anny. Promowaliśmy rodzicielstwo zastępcze podczas imprezy sportowej oraz na mszy Św. w Bazylice. Dzieci odniosły indywidualne sukcesy w zawodach sportowych. Kolędnicy ze Stowarzyszenia Dobra Rodzina uświetnili galę wręczenia nagród.

 2. Kilka rodzin Stowarzyszenia uczestniczyło w Orszaku Trzech Króli w Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu 6 stycznia 2019 roku.

 3. W Hotelu „Solidaris” 11 stycznia Odrzańskie Konsorcjum, w którego skład wchodzi Nasze stowarzyszenie zorganizowało Imprezę podsumowującą 2018 rok oraz promującą wydarzenia sportowe planowane w 2019 roku. Byliśmy współorganizatorami tego spotkania. Obecni byli włodarze naszego miasta i powiatu oraz liczna grupa działaczy sportowych i zawodnicy - biegacze.

 4. 21.stycznia złożyliśmy wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019/2020 r.. Projekt nosi nazwę: Partnerstwo na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Województwie Opolskim. Zaplanowaliśmy następujące działania: Wypracowanie w grupach roboczych modelu grupy wsparcia dla rodziców zastępczych oraz modelowy program pozyskiwania rodzin zastępczych. Zaplanowaliśmy powstanie punktu wolontariatu przy PCPR w Kędzierzynie-Koźlu. Zaplanowaliśmy również wyjazd integracyjno szkoleniowy dla 150 osób oraz Dwudniowe Forum Rodzicielstwa Zastępczego w 2020 roku. W ramach projektu odbyły się szkolenia specjalistyczne.

 5. Po raz jedenasty zorganizowaliśmy wyjazd na narty do Wisły w dniach 4- 10 luty 2019 roku. Tradycyjnie oprócz nauki i doskonalenia jazdy na nartach był kulig Doliną Białej Wisełki, wizyta w Aquaparku „Gołębiewski”. Codziennie wieczorem realizowane były przez Annę i Piotra Orian zajęcia taneczne w dwóch grupach wiekowych. Odbył się również turniej ping ponga poprowadzony przez Prezesa Gerarda Wilczek.

 6. „III Mini Maraton Manhatan pamięci Jana Pawła II” odbył się w tym roku 31 marca. Bieg główny poprzedziła rywalizacja dzieci i młodzieży w ramach cyklu – „II Mały, większy i największy”. Był też Marsz integracyjny pamięci Jana Pawła II i złożenie kwiatów pod Jego pomnikiem. Odbył się również „Rodzinny Bieg z torbami” zgromadził najwięcej uczestników, którzy z uśmiechem na twarzach wspólnie finiszowali. Impreza była pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta K-Koźle oraz Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

 7. 02 kwietnia uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazny Dom” w Raciborzu. Równolegle odbywała się konferencja we Wrocławiu organizowana przez Fundację Przystanek Rodzina. Nagraną konferencję odsłuchać można na You Tube.

 8. 05 kwietnia odbyło się walne Stowarzyszenia. Członków Stowarzyszenia poinformowano o aktualnych działaniach i planach na przyszłość. Drogą mailową, na bieżąco informowani są i zapraszani są do współpracy wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Sprawozdania merytoryczne i finansowo przyjęto jednogłośnie.

 9. Złożony do FIO 2029/20 projekt pn Partnerstwo na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego zyskał akceptację. Od 1 maja rozpoczęliśmy rekrutację specjalistów do grup roboczych.

 10. Od maja 2019 roku rozpoczęły się treningi lekkoatletyczne na stadionie w Reńskiej Wsi organizowane przez prezesa Stowarzyszenia. Z zajęć korzystają nie tylko dzieci z rodzin zastępczych.

 11. 02 maja rozpoczęliśmy próby do przedstawienia pt Historia pewnego jajka. W projekt zaangażowało się sześć rodzin zastępczych wraz z dziećmi.

 12. 08 maja TVP Opole nakręciło film promujący rodzicielstwo zastępcze z udziałem członków Stowarzyszenia Dobra Rodzina.

 13. 18 maja odbył się przy parafii św. Eugeniusza w KK festyn rodzinny współorganizowany przez Stowarzyszenie. Zaprezentowaliśmy na scenie przedstawienie pt Historia pewnego jajka. Festyn był powiatowym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

 14. W dniu 23 maja na konferencji organizowanej przez Uczelnię Medyczną w Opolu Stowarzyszenie promowało innowacyjne rozwiązania na rzecz zdrowia publicznego.

 15. 29 maja na zaproszenie PCPR w Prudniku Stowarzyszenie prezentowało na spotkaniu rodzin zastępczych i pracowników Organizatora RPZ dobre rozwiązania na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego.

 16. W dniach 22-30 czerwca siedem rodzin naszego Stowarzyszenia uczestniczyło w wypoczynku w Dźwirzynie zorganizowanym przez Ogólnopolskie Zrzeszenie Rodzin Zastępczych.

 17. W dniach 13-18 sierpnia trzy rodziny uczestniczyły w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

 18. 25-31. 08 – W DWD „Karolinka” ok. 80 osób ze Stowarzyszenia wypoczywało na zakończenie lata . Wypełnialiśmy na wyjeździe ankietę dla p. Agaty Skalec piszącej pracę doktorską na temat rodzicielstwa zastępczego.

 19. 07. 09 Odbył się w Centrum Wystawowym w Opolu festyn rodzinny pn Bezpieczeństwo w działaniu organizowany przez Urząd Marszałkowski. Występował zespół Arka Noego. Wśród zaproszonych gości była sędzia Anna Maria Wesołowska

 20. 08.09 w Oleszce odbyły się zawody sportowe pn. „VI Razem do celu” Marszem, biegiem i rowerem. Grupa dzieci z naszego stowarzyszenia wzięła udział w wyścigu rowerowym oraz biegach na różnych dystansach.

 21. 12.09 W ramach przygotowań do XVIII Maratonu Odrzańskiego odbyło się spotkanie z wolontariuszami „Budowlanki” i LO II wraz z opiekunami.

 22. 19.09 Na zaproszenie ks. Piotra Adamów odbyło się na Osiedlu Azoty spotkanie w sprawie dalszego funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej.

 23. Zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Marszałkowski do współtworzenia Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. 26 września w spotkaniu w Opolu uczestniczył prezes Stowarzyszenia. Zwracał uwagę na konieczność rozwoju rodzicielstwa zastępczego by sprostać unijnym wymogom mówiącym o de instytucjonalizacji w pomocy społecznej.

 24. 7.10 w Warszawie uczestniczyliśmy w Kongresie Rodziny.

 25. 12.10 W czasie trzydniowego pobytu w Jarnołtówku DWD „Karolinka” odbył się kolejny festyn rodzinny „Pieczony Ziemniak”. Były też gry i zabawy dla dzieci i młodzieży i wyprawa w góry.

 26. 18 października spotkaliśmy się z przedstawicielami Polskiego Instytutu Dogoterapii w Laryszowie. Deklarowaliśmy wolę bliższej współpracy ze Stowarzyszeniem.

 27. 26.10. Byliśmy organizatorami finału Cyklu pn. „II Mały, Większy i Największy – Zostań Maratończykiem” wydarzenie sportowe promujące aktywny i zdrowy styl życia młodego człowieka. Jak zawsze podczas biegów nie brakowało naszych dzieci.

 28. 27.10 To drugi dzień Biegowego Weekendu w Kędzierzynie-Koźlu, który współorganizowaliśmy wspólnie z Odrzańskim Konsorcjum. Tego dnia odbył się „XVII Maraton Odrzański”. Bieg na dystansie „królewskim” 42.195 km. To wielkie wydarzenie sportowe mogło się odbyć dzięki pomocy wielu wolontariuszy Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”, Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu i II LO.

 29. 8 listopada odbyła się III konferencja naukowa pn Partnerstwo na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego i Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w Kinie „Twierdza”. Wśród prelegentów wystąpiła pani prof. Alicja Kalus, dr Patrycja Kaszubska UO, pani Danuta Hryniewicz, Małgorzata Sawicka z Fundacji „przystanek Rodzina”, Pani Marzena Nikel z PCPR w KK oraz Adam Grzegorczyk z Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”. Przed wystąpieniami Członkowie Stowarzyszenia , dzieci wraz z rodzicami, zaprezentowali przedstawienie pt Historia Pewnego Jajka. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i reprezentanci powiatów. Wydarzenie promowało realizowany przez Stowarzyszenie projekt o tej samej nazwie, finansowany przez NIW z środków FIO.

 30. W terminach 15 i 22 listopada oraz 13 grudnia pracowała grupa robocza ds. wypracowania modelu prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych. Grupa spotykała się w Sali konferencyjnej starostwa w Kędzierzynie-Koźlu.

 31. W dniu 25 listopada oraz 11 i 16 grudnia spotykała się grupa robocza ds. wypracowania modelu planu pozyskiwania rodzin zastępczych. Grupa II również spotykała się w budynku starostwa.

 32. 18.12 w Miejskim Ośrodku Kultury „Twierdza” współorganizowaliśmy Uroczystą Galę podsumowującą Biegowe Grad Prix Kędzierzyna-Koźla za rok 2019. Podczas spotkania odbył się występ artystyczny dzieci z naszego stowarzyszenia oraz wręczono puchary i nagrody dla zwycięzców oraz wolontariuszy, którzy nieśli pomoc przy imprezach sportowych w roku 2019.

 33. 27-30.12 Tradycyjne spotkanie opłatkowe w Ośrodku „Karolinka” Jarnołtówek. Podczas kilku dni wspólnie śpiewaliśmy kolędy, spacerowaliśmy po górach. 29 Uroczystość Świętej Rodziny przeżyliśmy podczas Mszy św. w Prudniku Lesie.

 34. W miesiącu grudniu rozpoczęliśmy pracę nad utworzeniem punktu wolontariatu dla rodzin zastępczych. Pracami kierowała pani Alicja Gawinek prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 35. Działania projektowe w 2019 roku sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2018 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2018 podjęło następujące zadania i działania:


 1. Kilka rodzin Stowarzyszenia uczestniczyło w Orszaku Trzech Króli w Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu 6 stycznia 2018 roku.

 2. Współorganizowaliśmy V Bieg Pielgrzyma 7 stycznia 2018 roku na Górze Świętej Anny. Promowaliśmy rodzicielstwo zastępcze podczas imprezy sportowej oraz na mszy Św. w Bazylice. Dzieci odniosły indywidualne sukcesy w zawodach sportowych. Stowarzyszeniowy zespół muzyczny uświetnił mszę św. dla sportowców.

 3. Po raz dziesiąty zorganizowaliśmy wyjazd na narty do Wisły w dniach 20 – 27 stycznia 2018 roku. Tradycyjnie oprócz nauki i doskonalenia jazdy na nartach był kulig Doliną Białej Wisełki, wizyta w Aquaparku „Gołębiewski”, tańce wieczorami, turniej ping ponga. W wyjeździe uczestniczyła wraz z dziećmi pani psycholog Izabella Ratyńska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych. Dzieliła się swoim bogatym doświadczeniem z uczestnikami zimowiska.

 4. 11 lutego 2018 roku odbyło się walne Stowarzyszenia. Obok obowiązkowych sprawozdań omówiono sportowo-wychowawczą działalność w ramach Konsorcjum Odrzańskiego. Na spotkaniu obecny był pan Piotr Ruczka lider Konsorcjum oraz pani Katarzyna Gniot – księgowa, którą walne jednogłośnie zaakceptowało do pracy na rzecz Stowarzyszenia. Zadecydowano o zmianie statusu Stowarzyszenia na organizację pożytku publicznego. Dokonano zmian w Statucie oraz wysłano stosowne pisma do KRS.

 5. Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w spotkaniach w Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w związku z organizacją imprez sportowych. 23.02, 09.03, 19.03 itd.

 6. W dniach 2-4 marca kilka rodzin Stowarzyszenia wypoczywało w DWD „Karolinka”w Jarnołtówku.

 7. 16 marca na zaproszenie uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Fio 2018 w Urzędzie Wojewódzkim. Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem wniosku we współpracy z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i PCPR w Kędzierzynie-Koźlu. Zgodnie z pięcioletnim planem rozwoju naszego Stowarzyszenia aplikowaliśmy o środki na jego zrealizowanie, min na wypracowanie programu pozyskiwania rodzin zastępczych i wypracowania modelu grupy wsparcia dla RZ.

 8. 16 marca spotkaliśmy się z księdzem Piotrem Adamów proboszczem parafii św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu, który zadeklarował wsparcie na rzecz organizowanych imprez sportowych i działalności wychowawczej Stowarzyszenia.

 9. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Warszawie w spotkaniu dotyczącym nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 10 marca 2018 r.

 10. 21 marca na zaproszenie uczestniczyliśmy w Warszawie w auli na stadionie narodowym w debacie pn „Niepodległa Rodzina” z udziałem najważniejszych osobistości w państwie. Na spotkaniu prezes Stowarzyszenia zabrał głos zwracając uwagę na to, że Rodzina Zastępcza to także rodzina, która wymaga odpowiedniego szacunku i wsparcia.

 11. 2 kwietnia odbył się II Mini Maraton Manhatan pamięci Jana Pawła II impreza zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie w ramach Konsorcjum Odrzańskiego. Wraz z dziećmi wystartowało ponad 300 sportowców. Impreza szeroko relacjonowana w Radiu Doxa, Park, TVP Opole, Gościu Niedzielnym, KK24. Impreza pod patronatem Starosty Powiatowego i Prezydenta Miasta KK. Gościem specjalnym była wielokrotna mistrzyni Polski w biegach na 10 km i maratonie uczestniczka olimpiady w Atenach pani Grażyna Syrek.

 12. 5 kwietnia złożyliśmy wniosek do FIO 2018.

 13. Zaplanowane na 13. 04. 2018 r. spotkanie w PCPR w KK w związku z nowelizacją Standardów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie odbyło się. Znowelizowane standardy nie doczekały się jeszcze ostatecznej wersji.

 14. 18 kwietnia zebrał się zarząd Stowarzyszenia. Omówiono pismo z KRS o uzupełnienie dokumentacji w sprawie przekształcenia Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego. Dotrzymanie 14 dniowego terminu stało się niemożliwe. Postanowiono o rezygnacji z dalszych starań. Decyzję ostateczną pozostawiono nadzwyczajnemu walnemu, które odbyło się 23 czerwca. Omówiono także sprawę składki członkowskiej w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz reprezentowanie rodzin zastępczych przez Koalicję. Przekazano także, iż wniosek FIO 2018 przeszedł wstępną weryfikację.

 15. W dniach 3-6 maja kilka rodzin naszego Stowarzyszenia odpoczywało w DWD „Karplinka” w Jarnołtówku.

 16. 16 maja odbył się kolejny Kongres Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

 17. 18 maja w rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II zorganizowaliśmy bieg towarzyski na dystansie 12 km. Trasa biegu przebiegała z parafii św. Floriana na Azotach pod pomnik papieża w Kędzierzyńskim parku i z powrotem. Bieg odbywał się pod eskortą policji.

 18. 23 maja w Radiu Doxa nadano audycję promującą Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w ramach Festynu Rodzinnego w KK.

 19. Na zaproszenie Fundacji Bądź Dobroczyńcom 25 maja odbyło się spotkanie w Opolu dotyczące organizowanego wypoczynku dla rodzin zastępczych i szkoleń w ramach projektu: Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina.

 20. 6 maja odbył się współorganizowany Festyn Rodzinny przy parafii oo Oblatów w KK. Festyn był jednocześnie Dniem Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie KK. Dzieci naszego Stowarzyszenia prezentowały na scenie tańce narodowe oraz umiejętności muzyczne. Gwiazdą wieczoru była Majka Jeżowska.

 21. 3 czerwca odbyło się nadzwyczajne walne Stowarzyszenia. Postanowiono o rezygnacji z ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego przez nasze Stowarzyszenie oraz nie jednogłośnie o wystąpieniu z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

 22. 7 lipca współorganizowaliśmy Kryterium Uliczne Tribaik w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Konsorcjum Odrzańskiego.

 23. Na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości 13 lipca uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych w Warszawie w sprawie zmian w prawie rodzinnym. Mówiliśmy o trudnej sytuacji rodzin zastępczych, o tym, aby skutecznie pomagać dziecku muszą zaistnieć więzi na wzór rodzinnych pomiędzy dziećmi i opiekunami. Mówiliśmy o konieczności poważnego potraktowania RZ i zwiększeniu prawa do reprezentowania dziecka.

 24. Trzy rodziny z naszego Stowarzyszenia uczestniczyły w pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

 25. W dniach 24 – 31 sierpnia 17 rodzin naszego stowarzyszenie na koniec wakacji odpoczywało w Jarnołtówku. Wycieczki w góry, wyjścia na basen, rozgrywki sportowe, zajęcia muzyczne w gronie rodzinnym stały się elementem terapii dla dzieci, które doznały traumy w swoim życiu. Kilkudniowe szkolenie na ten temat przy wsparciu Fundacji Bądź Dobroczyńcą przeprowadzili Joanna i Gerard Wilczek.

 26. Dwudniowy pobyt w Suchym Borze zorganizowano w dniach 1-2 września. Szczególną atrakcją była wizyta w wiosce indiańskiej w Staniszczach Wielkich.

 27. Na zaproszenie Instytutu badawczego z Łodzi (?) wzięliśmy udział w Opolu w diagnozie stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach. 04.09.2018.

 28. 11.09.2019 Spotkanie w PSP w Azotach w sprawie Papieskiego Biegu Niepodległościowego. Współorganizatorami byli parafia św. Floriana w Azotach, PSP w Azotach i Konsorcjum Odrzańskie.

 29. 14.09. spotkanie u Starosty i Prezydent KK w sprawie Maratonu Odrzańskiego

 30. Radio Doxa Z rodziną mi do twarzy audycja promująca RZ i RDD. Wzięły udział dwie rodziny naszego Stowarzyszenia.

 31. 21.09 złożenie wniosku 19 a do Urzędu Marszałkowskiego

 32. 22.09. 2018 walne Koalicji. Uczestniczą pomimo decyzji o opuszczeniu Koalicji prezes i sekretarz Stowarzyszenia.

 33. 04.10.2018 – zebranie Zarządu. Omówiono prace przygotowawcze do MO oraz wyjazd szkoleniowy do Jarnołtówka członków stowarzyszenia w ramach projektu 19 a. Sekretarz stowarzyszenia złożyła pismo o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu. Decyzja została przyjęta.

 34. 5-7 październik Trzydniowe szkolenie i integracja rodzin w ramach projektu 19 A. Szkolenie z choreoterapii przeprowadziła pani Agnieszka Warecka.

 35. 09 i 24.10 II LO w KK spotkanie z wolontariuszami wspierającymi MO

 36. 11.10.2018 – Warszawa – Narodowa Debata o Rodzinie. Uczestniczy dwóch członków Stowarzyszenia.

 37. 16.10.2018 - 40 rocznica wyboru JPII. Zorganizowaliśmy przy współpracy z parafią w Azotach i PSP Papieski Bieg Niepodległościowy. Dystans 1918 m i 12 km

 38. 27.10.2018 – odbyła się impreza sportowa dla dzieci młodzieży Mały Większy Największy – Finał cyklu 2018.

 39. 28.10.2018 W ramach Odrzańskiego Konsorcjum zorganizowaliśmy XVI MO

 40. Urząd Miasta – Uczestniczyliśmy w szkoleniu dotyczące wniosków i rozliczenia. 19.11

 41. 09.11 Spotkanie z p. Marzeną Siedlaczek z prezes opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i panią Marzeną Gacią Organizatorem Rodzinnej pieczy zastępczej z Opola w spawie realizacji wspólnego projektu na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego. W tym celu stworzono i rozesłano ankietę do RZ.

 42. 24.11 W ramach Konsorcjum Odrzańskiego współorganizowaliśmy Wyścig kolarski w Kędzierzynie-Koźlu

 43. 07.11.2018 Odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim. Prezesa Stowarzyszenia wybrano jako Reprezentanta RZ do Rady Rodziny przy wojewodzie opolskim. Omówiono trudności jakie napotykają w powiatach RZ.

 44. 10.12.2018 Prezes Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniu w UW dotyczącym wniosków FIO 2019

 45. 13.12 Odbyło się spotkanie przedświąteczne w starostwie Zawodowych RZ i pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Panią Starościną.

 46. 28.12 odbyło się tradycyjne spotkanie kolędowo-opłtkowe w GOK w Reńskiej Wsi. Na spotkaniu zgromadziły się licznie nowe rodziny z powiatu kędzierzyński-kozielskiego. Gościem honorowym była pani Starościna Małgorzata Tudaj wraz małżonkiem.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2017 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2017 podjęło następujące zadania i działania:


 1. Uczestniczyliśmy II Orszaku Trzech Króli w Kędzierzynie-Koźlu.

 2. Współorganizowaliśmy Bieg Pielgrzyma na Górze Św. Anny – 7 stycznia 2017 roku. Promowaliśmy rodzicielstwo zastępcze na mszy św. i podczas imprezy sportowej. Tradycyjnie była także rywalizacja rodzinna i biegi dziecięce. Informacje w Telewizji Opole, Radio Park.

 3. 14 stycznia odbyło się walne Stowarzyszenia. Dokonano zmian statutowych. Zmiany poszerzają możliwości działania Stowarzyszenia. Treść aktualnego statutu znajduje się na stronie internetowej.

 4. 7 lutego odbyła się w Kędzierzynie-Koźlu II konferencja naukowa pn „Uwarunkowania Rozwoju Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA. Współorganizatorem był PCPR w KK. Patronat nad imprezą przyjęli Uniwersytet Opolski, Starostwo w Kędzierzynie-Koźlu oraz Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Konferencja zgromadziła 140 uczestników. Otrzymaliśmy list Pani Minister Elżbiety Rafalskiej skierowany do uczestników konferencji podkreślający wagę poruszanych tematów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej. Na konferencję pozyskano i rozliczono środki Powiatu.

 5. 10 marca nagrano a później wielokrotnie wyemitowano audycję radiową w Radio Park na temat Mini Maratonu Manhattan pamięci Jana Pawła II.

 6. 31 marca w Opolu rozpoczął się cykl spotkań w sprawie uaktualnienia Standardów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Stowarzyszenie nasze zostało zaproszone do współpracy w grupie roboczej. W pracach nad nowelizacją uczestniczyli także pracownicy organizatorów rodzinnej pieczy a także Kurator Okręgowy przy sądzie okręgowym w Opolu. Uaktualnione standardy mają być gotowe do wdrażania na początku 2018 roku. Działania prowadzone są w ramach projektu „Silna zwarta rodzina na szczyt się wspina” i koordynowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 7. W dniu 2 kwietnia 2017 roku Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA zorganizowało imprezę sportową skierowaną do całego społeczeństwa: dla uprawiających sporty biegowe, nornic wal king, dzieci, młodzieży i dorosłych a w szczególności dla rodzin wychowujących dzieci. Łącznie w biegach dziecięcych i dla dorosłych i młodzieży startowało ponad 350 zawodników. Zawody rozegrano na zabezpieczonej odpowiednio Alei Jana Pawła II. Osiągnięto zamierzone cele takie jak: upowszechnienie kultury fizycznej i sprawności fizycznej oraz polepszenie stanu zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z regionu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego, wspólnie spędzanie czasu wolnego rodzinnie i w gronie rówieśników, integracja środowisk i grup wiekowych, promocja rodzicielstwa zastępczego, promocja lokalnych kupców C.H. Manhatan oraz uczczenie pamięci św. Jana Pawła II. W wynajętej Hali Sportowej „Śródmieście” znajdowało się biuro zawodów, szatnie, toalety, punkt gastronomiczny, miejsce dla wielkanocnych warsztatów plastycznych, występów artystycznych i dekoracji zwycięzców. Obok rywalizacji sportowej prezentowała się orkiestra i zespół gitarowy Państwowej Szkoły Muzycznej nr II w KK oraz mażoretki „Perełki” z Reńskiej Wsi. Warsztaty plastyczne przygotowało Stowarzyszenie Dobra Rodzina. Imprezę zabezpieczali wolontariusze Stowarzyszenia, uczniowie Zespołu Szkół w Komornie i Szkoły dla dorosłych „Żak”. Patronat medialny przyjęła TVP Opole, Radio Park, TVM, KK24, i Gość Niedzielny. Impreza odbywała się pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla i Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o czym informowały plakaty, banery, pamiątkowy medal oraz wspomniane media. Impreza poprzedzona była roczymi przygotowaniami. W ramach działań pozyskano i rozliczono środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Kozlu.

 8. 7 kwietnia dwuosobowa reprezentacja członków Stowarzyszenia uczestniczyła w szkoleniu w Pokrzywnej dla organizacji pozarządowych. Szkolenie zorganizował Urząd Marszałkowski w Opolu.

 9. W maju zakończył się I etap realizowanego projektu przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacji Przyjaciółka i Wise. Narzędzie do pomiaru poziomu de instytucjonalizacji w powiatach na zamówienie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej . W pracach uczestniczył prezes Stowarzyszenia. W ramach II etapu odbyły się na jesień w wyznaczonych powiatach pilotażowe prezentacje wypracowanego narzędzia, które pokazuje aktualny stan pieczy zastępczej w powiecie. Trwają prace nad ostateczną wersją narzędzia.

 10. 5 maja w Opolu w ramach organizacji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu pn. „Czekam na Ciebie. Zostań rodziną zastępczą” współfinansowanego ze środków Fundacji Ernst & Young prezes Stowarzyszenia wziął udział w panelu dyskusyjnym „Rodzicielstwo zastępcze – Warto się zrzeszać”

 11. 27 maja świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który był imprezą towarzyszącą przy festynie rodzinnym parafii św. Eugeniusza w Kędzierzynie-Koźlu. Szczególną atrakcją był koncert Arki Noego.

 12. 27 maja w powiecie prudnickim w „Rajdzie Malucha” wzięli udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

 13. 28 maja współorganizowaliśmy Pielgrzymkę artystów na Górze Św. Anny.

 14. 30 – 31 maja duża grupa członków Stowarzyszenia uczestniczyła w dwudniowym Forum Rodzicielstwa zastępczego w Opolu. Wystąpienie nt działalności Stowarzyszenia DOBRA RODZINA, które promuje i wspiera rodziny zastępcze miał prezes Stowarzyszenia. Atrakcją było wystąpienie sędzi rodzinnej Anny Marii Wesołowskiej, która z wielkim szacunkiem wypowiadała się w sprawie rodzicielstwa zastępczego.

 15. 6 czerwca w sejmowym posiedzeniu parlamentarnego zespołu pn „Dobro dziecka celem najwyższym” wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia.

 16. 8 czerwca odbył się V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Ministerialne wyróżnienie otrzymały min powiat kędzierzyńsko-kozielski i krapkowicki. Nagrodę osobiście odebrali Pani Starosta Małgorzata Tudaj i Starosta Maciej Sonik.

 17. 9-10 czerwca w Warszawie odbyło się szkolenie dla grupy trenerów Koalicji pn Trust based relational interwencion (TBRI) – Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu. Szkolenie prowadzili Amerykanie z Teksasu.

 18. 16 czerwca w Fundacji Bądź Dobroczyńcą miało miejsce spotkanie dotyczące skutecznego wspierania rodzin zastępczych. W ramach projektu „Silna Rodzina na szczyt się wspina” zgłosiliśmy do udziału w turnusach wypoczynkowych rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu.

 19. 30 czerwca Prezes Stowarzyszenia uczestniczył seminarium pn „Budownictwo społeczne – jedna z kluczowych sfer rozwoju województwa opolskiego” organizowane przez ROPS w Opolu.

 20. 3 lipca u Rzecznika Praw Dziecka razem z przedstawicielami Ośrodka Adopcyjnego Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu i Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wzięliśmy udział w spotkaniu nt Standardów Ośrodków Adopcyjnych. Reprezentowaliśmy pogląd rodziców zastępczych, iż decyzji w sprawie wychowujących się u nas dzieci nie można podejmować w oderwaniu od obecnego środowiska życia dziecka. Przekonywaliśmy, że najlepszym, źródłem wiedzy na temat dziecka są rodzice zastępczy. Mówiliśmy o tym, że nie można uciekać od skutecznych rozwiązań na rzecz dobra dziecka i o tym, że nie zawsze dobro dziecka jest tożsame z dobrem rodzica biologicznego. Wspomnieliśmy o drastycznych konfliktach niektórych powiatach pomiędzy Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej a rodzinami zastępczymi.

 21. W dniach 15 – 19 sierpnia trzy rodziny naszego Stowarzyszenia wzięły udział w Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę.

 22. W dniach 25 – 31 sierpnia członkowie Stowarzyszenia odpoczywali w DW „Karolinka” w Jarnołtówku. Uczestniczyli także w 10 godzinnym szkoleniu nt stylów wychowania.

 23. 30 sierpnia uczestniczyliśmy w audycji radia DOXA na temat rodzicielstwa zastępczego.

 24. 10 września współorganizowaliśmy imprezę sportową w Oleszce.

 25. 15 września odbyło się w Warszawie walne Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

 26. 3 października rozpoczynają się prace na zawiązaniem Konsorcjum Odrzańskiego złożone z trzech podmiotów: Logistik System, Starter i Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina. Celem działania jest organizacja trzech imprez sportowych: Mini Maraton Manhatan pamięci Jana Pawła II, Kryterium Ulicznego im Wernera Lepicha oraz Maratonu Odrzańskiego.

 27. 5 października odbyło się spotkanie u Wiceprezydenta Kędzierzyna-Koźla dotyczące sportowych imprez na terenie miasta. Otrzymaliśmy deklarację wsparcia.

 28. 27 października odbył się jesienny festyn „Pieczonego Ziemniaka w Komornie.

 29. Na zaproszenie Instytutu Innowacji Społecznych „Stocznia” prezes Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniu dotyczącym „Obligacji społecznych” – Social Impact Bons (SIB). Podmiot publiczny wchodzi w porozumienie z usługodawcą i inwestorem tak, że dopiero po osiągnięciu celu otrzymuje się wynagrodzenie. Idea jest taka by działania społeczne były skuteczne i osiągały swój cel. (10 październik)

 30. 13 listopada spotkanie ze starostą strzeleckim w sprawie wdrażania Standardów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 31. 23.10, 6.11, 21.11 Wielokrotnie, na piśmie i telefonicznie podejmowaliśmy próbę kontaktu ze starostą prudnickim w sprawie wdrożenia Standardów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej a także w sprawie wdrażanego narzędzia badawczego dotyczącego poziomu de instytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiecie.

 32. W dniach 22-24 listopada odbyły się w powiatach krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim i prudnickim spotkania w związku z wdrażaniem narzędzia badawczego mierzącego poziom de instytucjonalizacji pieczy w powiatach. W spotkaniach uczestniczyli poza powiatem prudnickim członkowie naszego Stowarzyszenia.

 33. W dniach 23-24 listopada w Warszawie duża grupa członków naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w szkoleniu Chrisa Taylora pn Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania. Szkolenie zorganizowała Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

 34. 7 grudnia w Teatrze Opolskim , na uroczystej gali z rąk Marszałka Województwa nagrodę Społecznika Roku otrzymał Piotr Orian Wiceprezes Stowarzyszenia DOBRA RODZINA

 35. 8 grudnia. Spotkanie w PCPR w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie wdrażania Standardów. W spotkaniu uczestniczyła wiceprezes OCWIP.

 36. 27 grudzień Dom Kultury w Koźlu. Odbyło się spotkanie zorganizowane przez Konsorcjum Odrzańskie w sprawie Maratonu Odrzańskiego. Na spotkaniu byli obecni: wiceprezydent, przedstawiciele starostwa powiatowego, urzędu miasta, ks. Piotr Adamów, przedstawiciele MOSiR, prezes KS Koziołek, sportowcy i działacze sportowi. Na spotkaniu była obecna Grażyna Syrek, wielokrotna mistrzyni Polski, maratonka, uczestnik olimpiady w Atenach.. Na tę okazję przygotowano program artystyczny oraz film nawiązujący do dobrych sportowych tradycji w Kędzierzynie-Koźlu.

 37. 28 grudnia w Jarnołtówku odbyło się spotkanie kolędowo opłatkowe Stowarzyszenia Dobra Rodzina. Część rodzin wypoczywała do 30 grudnia.

 38. W 2017 roku grupa wsparcia zbierała się w co trzecią środę miesiąca o godzinie 19.30 w budynku Mniejszości Niemieckiej w Reńskiej Wsi.

 39. W 2015 roku pozyskaliśmy i rozliczyliśmy środki Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na Mini Maraton Manhattan pamięci Jana Pawła II i na konferencję pn Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

 40. Swoim wsparciem objęła nas w 2017 roku Firma BRENTAG z Kędzierzyna-Koźla. Pozyskane środki wykorzystaliśmy na organizację zimowiska.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2016 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2016 podjęło następujące zadania i działania:

 1. Uczestniczyliśmy w organizacji I Orszaku Trzech Króli w Kędzierzynie-Koźlu. Nasze Stowarzyszenie przygotowało przedstawienie pt Taneczne jasełka, prezentowane w kościele Św. Mikołaja. Występowały dzieci wspólnie z rodzicami. Informacje pojawiły się w lokalnej prasie i Gościu Niedzielnym. Występ dostępny na You Tube.

 2. Współorganizowaliśmy Bieg Pielgrzyma na Górze Św. Anny – 3 stycznia 2016. Tradycyjnie była także rywalizacja rodzinna i biegi dziecięce. Informacje w Telewizji Opole, Radio Park

 3. 15 stycznia odbyła się w Kędzierzynie-Koźlu konferencja pn Dzieci wychowują się w rodzinach, przygotowana przez nasze Stowarzyszenie. Zgromadziła 120 uczestników – przedstawicieli powiatów, wojewody, sądu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pedagogów, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Informacja o prelegentach i prelekcjach na stronie internetowej.

 4. W dniach 15-17 stycznia odbyło się w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie Walne zebranie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz spotkanie trenerów Koalicji.

 5. Na początku 2016 roku zakończono projekt pn Dobre działanie to w sedno wniknie organizowany przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej z udziałem także członków naszego Stowarzyszenia. Informacje na stronie Koalicji.

 6. Zorganizowaliśmy Zimowisko w Wiśle od 7 do 13 lutego. Tradycyjnie w domu rekolekcyjnym „Idylla” Uczestniczyło 74 członków Stowarzyszenia. Oprócz narciarskich atrakcji był wieczorny kulig Doliną Białej Wisełki oraz wizyta w Aquaparku Gołębiewski.

 7. 10 marca odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA

 8. Uczestniczyliśmy w szkoleniu pn Szyjemy rodzinę, prowadzonym przez Panią Danutę Hryniewicz .

 9. 22 kwietnia uczestniczyliśmy w PCPR w Kędzierzynie-Koźlu w spotkaniu dotyczącym usamodzielnień.

 10. 20 maja współorganizowaliśmy w ramach akcji Polska biega biegi przełajowe w Żyrowej.

 11. Współorganizowaliśmy Pielgrzymkę artystów na Górze Św. Anny. Prezentowali się tancerze i muzycy Stowarzyszenia Dobra Rodzina. Impreza odbyła się 28 maja.

 12. 29 maja odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie Dobra Rodzina otwarty rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny pn Tanecznie, biegowo, rowerem i kijami. Impreza pod patronatem Starosty i Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla. Stowarzyszenie pozyskało i rozliczyło środki Powiatu. Sprawozdania wysłano do miasta i powiatu. Informacja w lokalnych mediach.

 13. 9 czerwca uczestniczyliśmy w konferencji powiatowej w Gliwicach nt rodzicielstwa zastępczego. Prezes Stowarzyszenia wygłosił prelekcje nt zaangażowania organizacji pozarządowych w pieczę zastępczą.

 14. 13 czerwca uczestniczyliśmy w Urzędzie Miasta KK w spotkaniu dotyczącym usamodzielnień.

 15. 14 czerwca uczestniczyliśmy w nagraniu audycji radiowej nt Rodzicielstwa zastępczego w Radiu Opole.

 16. Uczestniczyliśmy (17.06.2016) w targach organizacji pozarządowych w Kędzierzynie-Koźlu.

 17. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w dniu 22 czerwca 2016 roku w kolejnym Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. Cztery osoby, członkowie naszego Stowarzyszenia zostały uhonorowani Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

 18. 5 września uczestniczyliśmy ponownie w Urzędzie Miasta KK w spotkaniu dotyczącym mieszkań dla usamodzielniającej się młodzieży. Miasto Kędzierzyn-Koźle posiada obecnie korzystne rozwiązania dla naszych wychowanków.

 19. We wrześniu złożyliśmy w Starostwie Powiatowym wnioski o współorganizację biegu ulicznego Minimaratonu Manhattan i konferencję naukową pn Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

 20. 1 października zorganizowaliśmy jesienny festyn w Domu Wczasowym Karolinka w Jarnołtówku. Była wędrówka po górach i biesiada przy ognisku. Gościem naszego spotkania była pani redaktor Radia Opole. W późniejszym terminie wyemitowano audycję radiową na ten temat.

 21. 12 października uczestniczyliśmy w audycji radiowej nt rodzicielstwa zastępczego w Radiu DOXA.

 22. W październiku rozpoczęliśmy przygotowania do II Konferencji pn Uwarunkowania Rozwoju Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej. Na konferencji wystąpią pracownicy naukowi UO: prof. Dr hab. Alicja Kalus, mgr Patrycja Kaszubska asystent Katedry Pedagogiki Społecznej a także dr socjologii Justyna Tomczyk Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz mgr Edyta Wojtasińska przedstawiciel Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i mgr Joanna Luberadzka-Gruca ekspert ds. rodzicielstwa zastępczego. Na konferencji będą także prezentowane Standardy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Współorganizatorem Konferencji będzie PCPR w KK, patronat nad imprezą objął Starosta KK , Uniwersytet Opolski i Koalicja.

 23. 14 października w siedzibie MOSIR w KK odbyło się spotkanie w sprawie organizacji I Mini Maratonu Manhattan w Kędzierzynie-Koźlu.

 24. 25 października uczestniczyliśmy w konferencji nt pieczy zastępczej w Janowie Lubelskim. Prezes Stowarzyszenia wygłosił prelekcję nt Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w kontekście Standardów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 25. Stowarzyszenie nasze w ramach Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej uczestniczy w Ministerialnym projekcie dotyczącym de instytucjonalizacji.

 26. Spotkanie opłatkowo-kolędowe odbyło się w Jarnołtówku DW Karolinka w dniach 28-30 grudzień 2016 roku. Była uroczysta kolacja, grane i śpiewane kolędy i dzielenie się opłatkiem. Korzystaliśmy także z miejscowych atrakcji. Uczestniczyło 74 małych i dużych członków naszego Stowarzyszenia.

 27. W 2016 roku grupa wsparcia zbierała się regularnie z przerwą wakacyjną co trzeci czwartek miesiąca o godzinie 20.00 w budynku Mniejszości Niemieckiej w Reńskiej Wsi.

 28. W 2015 roku pozyskaliśmy i rozliczyliśmy środki z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na „Festiwal sportowo rekreacyjny” i na konferencję pn Dzieci wychowują się w rodzinach.

 29. 17.grudnia w Domu Kultury w Koźlu uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Firmę Brentag przedstawieniu pt Japońskie bajki.

 30. Swoim wsparciem objęła nas w 2016 roku Firma BRENTAG z Kędzierzyna-Koźla. Pozyskane środki wykorzystaliśmy na organizację zimowiska.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2015 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2015 podjęło następujące zadania i działania:

 1. Współorganizowaliśmy Bieg Noworoczny na Górze Św. Anny – 3 stycznia 2015. Tradycyjnie była rywalizacja rodzinna. Informacje w Telewizji Opole, Radio Park

 2. Zorganizowaliśmy Zimowisko w Wiśle 25 – 31 styczeń. Tradycyjnie w domu rekolekcyjnym „Idylla” Uczestniczyło 68 członków Stowarzyszenia. Oprócz narciarskich ewolucji atrakcją był wieczorny kulig Doliną Białej Wisełki.

 3. Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych projektu uchwały Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Prudniku na lata 2015-17. Wysłaliśmy pismo 13.01.2015.

 4. Wysłaliśmy pismo do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie realizacji ustawy dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej w dniu 21stycznia 2015.

 5. Na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim poruszaliśmy sprawy mi. dotyczące Programów Trzyletnich Rozwoju Pieczy Zastępczej, szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin, braku porozumień powiatów co do dzieci umieszczanych w pieczy, usamodzielnień wychowanków i rozwoju zawodowego rodziców zastępczych. 5 luty 2015.

 6. Uczestniczyliśmy w konferencji nt Rodzicielstwa Zastępczego organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjazny Dom w Raciborzu (marzec)

 7. Uczestniczyliśmy w Walnym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz w szkoleniu pn Kryzys w Organizacji Pozarządowej oraz Zarządzanie Zmianą w Organizacji Pozarządowej. 9-21 marzec 2015

 8. W 2015 roku nasze Stowarzyszenie brało udział w projekcie realizowanym przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pn Dobre działanie to w sedno wnikanie. Projekt stanowi kontrolę obywatelską nad działalnością Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Między innymi opiniowaliśmy Trzyletnie Programy Rozwoju Pieczy Zastępczej z różnych powiatów. Wyniki projektu znajdują się na stronie internetowej Koalicji.

 9. Walne zwyczajne naszego Stowarzyszenia odbyło się 28 marca 2015. Podjęto decyzje o dalszej działalności rzeczniczej Stowarzyszenia w sprawie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz kontynuowania szeregu imprez kulturalno-sportowych skierowanych do szeroko pojętego środowiska rodzin, w których wychowują się dzieci, a także grupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

 10. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w „Rajdzie Malucha” zorganizowanym w Prudniku

 11. Organizowaliśmy Festiwal sportowo-rekreacyjny pn „Tanecznie, biegowo, rowerem i z kijami” w dniu 31 maja 2015 r. Impreza skierowana do szerokiego społeczeństwa organizowana przy Hali Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu. Patronat Honorowy przyjęła Pani Starosta i Pani Prezydent. Na imprezę pozyskaliśmy środki ze środków promocji powiatu. Informacje w prasie lokalnej.

 12. W tym samym dniu wzięliśmy udział w III Marszu w Obronie Życia i Rodziny w Kędzierzynie-Koźlu

 13. Współorganizowaliśmy „Pielgrzymkę artystów” na Górze Św. Anny – 6 czerwca 2015

 14. Kongres rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Dziecko jest najważniejsze” – odbył się 9.06.2015 w Warszawie. Udział członków Stowarzyszenia. Na Kongresie promowaliśmy Standardy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 15. Współorganizowaliśmy Triatlon Cross na Srebrnym Jeziorku. Organizatorem było Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koziołek” z którym z powodzeniem od kilku lat współpracujemy. W zawodach startowały z powodzeniem jak zwykle nasze dzieci oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 5 września 2015

 16. Rodzinny festyn jesienny zorganizowaliśmy na Górze Św. Anny 27 września 2015 roku. Na festynie obecne były Pani Starosta, dyrektor i pracownicy PCPR w Kędzierzynie-Koźlu. Na organizację imprezy pozyskaliśmy środki ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

 17. W dniach 9-10 październik wzięliśmy udział w walnym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w Krośnie. Podczas spotkania odbyło się szkolenie na temat pozyskiwania funduszy unijnych.

 18. W dniu 12 października 2015 roku kilka rodzin naszego Stowarzyszenia wzięło udział w „Kongresie Karty 3+” w Krakowie. Stowarzyszenie od lat działało na rzecz powstania karty dużej rodziny, która obejmuje również rodziny zastępcze.

 19. Opiniowaliśmy na zaproszenie Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowy Program Rozwoju Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu

 20. Prezes Stowarzyszenia DOBRA RODZINA został ponownie wybranym przewodniczącym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu

 21. Współorganizowaliśmy w dniu 5 grudnia 2015 r „Bieg Mikołajkowy”, który cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. Każdego roku zwiększa się ilość rodzin rywalizująca ze sobą w biegu rodzinnym. Otrzymaliśmy szczególne podziękowania od głównego organizatora biegu Klubu Sportowego Koziołek.

 22. W miesiącu grudniu przygotowaliśmy taneczno-muzyczne jasełka zatytułowane „Radość Bożego Narodzenia”. W przedstawieniu wystąpiło 26 małych i dużych członków naszego Stowarzyszenia. Jasełka prezentowaliśmy na spotkaniu opłatkowo-kolędowym 27 grudnia i na I Orszaku Trzech króli w Kędzierzynie-Koźlu.

 23. Spotkanie opłatkowo-kolędowe odbyło się 27 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi., Spotkanie było poprzedzone mszą świętą w intencji rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Na spotkaniu prezentowaliśmy stowarzyszeniowe jasełka.

 24. W miesiącu grudniu rozpoczęły się już bezpośrednie przygotowania do konferencji naukowej pn „Dzieci wychowują się w rodzinach”, która odbędzie się 15 stycznia 2015 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród prelegentów zaproszenie przyjęli psycholog i pedagog, wieloletnia dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu pani Danuta Hryniewicz, pani Joanna Luberadzka-Gruca socjolog, doradca Rzecznika Praw Dziecka, Wiceprezes Fundacji Przyjaciółka, ekspert ds. rodzicielstwa zastępczego oraz pani Edyta Wojtasińska psychopedagog, Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

 25. W miesiącu grudniu pozyskaliśmy jabłka dla członków stowarzyszenia z Banku Żywności.

 26. W 2015 roku grupa wsparcia zbierała się regularnie z przerwą wakacyjną co trzeci czwartek miesiąca o godzinie 20.00 w budynku Mniejszości Niemieckiej w Reńskiej Wsi.

 27. W 2015 roku pozyskaliśmy i rozliczyliśmy środki z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na „Festiwal sportowo rekreacyjny” i na „Jesienny Festyn Rodzinny”.

 28. Swoim wsparciem objęła nas w 2015 roku Firma BRENTAG z Kędzierzyna-Koźla. Pozyskane środki wykorzystaliśmy na organizację zimowiska w Wiśle.


Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2014 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2014 podjęło następujące zadania i działania:

 1. Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia 21 stycznia 2014 roku odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z rodzinami zastępczymi powiatu. Stowarzyszenie 4 listopada 2013 r. zwróciło się do Starosty z prośbą o wdrożenie w życie pierwszego standardu ORPZ: Budowanie relacji między rodziną zastępczą a organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Zaproponowano harmonogram wdrażania w życie tego standardu.

 2. Zimowisko w tym roku zorganizowaliśmy w Koniakowie w dniach 21-27 lutego w ośrodku rekolekcyjnym „Emaus”. Wsparli nas wolontariusze-instruktorzy narciarstwa z organizacji „Panda Narty”. Korzystaliśmy z atrakcji kompleksu „Zagroń” w Istebnej.

 3. W kwietniu (16.04.2014-wysłany) opiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania środków na realizację rodzinnych form pieczy zastępczej. Zebraliśmy opinie członków Stowarzyszenia i wystosowaliśmy wspólny dokument wyrażający interes rodzinnych form pieczy.

 4. W miesiącu kwietniu opiniowaliśmy również projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Wypowiedzieliśmy się w kwestiach dotyczących pieczy zastępczej podkreślając znaczenie rodzinnych jej form.

 5. Stowarzyszenie opiniowało projekt strategii: Specjalna strefa demograficzna – Opolskie dla rodziny. Podkreślaliśmy konieczność zainteresowania się dziećmi z pieczy zastępczej. Wśród inicjatyw wspierających znalazły się środki wspierające dzieci z pieczy zastępczej.

 6. Stowarzyszenie przekształciło się w zwyczajnego członka Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Przedstawiciel Stowarzyszenia naszego jest członkiem komisji rewizyjnej. Zaangażowaliśmy się w prace nad standardami, nad nowelizacją ustawy i organizacją II Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.

 7. Maj. Współorganizowaliśmy galę sportu „Żyrowik” w ramach akcji „Polska Biega”

 8. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia – Joanna i Gerard Wilczek uczestniczyli w obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – 30.05.2014

 9. Współorganizowaliśmy kolejny już Marsz w Obronie Życia i Rodziny w Kędzierzynie-Koźlu. (01.06.2014)

 10. W dniach 12-15.06.2014 – odbyło się szkolenie grupy trenerów Koalicji przez Elizabeth Keefer Smallej – Instytute for Human Services Columbus USA. Trzech członków naszego Stowarzyszenia uczestniczyło w szkoleniu.

 11. Kongres rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Dziecko jest najważniejsze” – odbył się 16.06.2014 w Warszawie. Udział członków Stowarzyszenia. Na Kongresie promowaliśmy Standardy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 12. Zorganizowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w tym roku na Srebrnym Jeziorku w Januszkowicach. – 19.06. 2014 – rodzinny piknik. Zabawa, tańce i atrakcje wodne bawiły naszych podopiecznych. Był grill, ciasto, napoje, które przygotowali nasi członkowie.

 13. W czerwcu członkowie naszego Stowarzyszenia zaangażowali się w obronę Sanatorium dla dzieci w Jarnołtówku. Podjęliśmy działania w tej sprawie w urzędzie marszałkowskim.

 14. Kolejne szkolenia grupy trenerów Koalicji przez Jayne E. Schooler i David Schooler – terapeuci i rodzice zastępczy Ohaio USA. Eksperci, trenerzy, autorzy licznych publikacji dotyczących dzieci dotkniętych traumą.

 15. Zorganizowaliśmy festyn jesienny na Górze św. Anny – 11.10.2014. W dzień sławnego już zwycięstwa nad Niemcami odbył się mecz piłki nożnej. Były gry, zabawy, tańce, ciasto, kawa i oczywiście pieczone ziemniaki.

 16. W dniu 04 października prezentowaliśmy się na Opolskich targach Organizacji Pozarządowych.

 17. Współorganizowaliśmy cross-duatlon imprezy dla mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu.

 18. Od października prowadzimy formalnie grupę wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w każdy trzeci czwartek o godzinie 20.00 w budynku Mniejszości Niemieckiej w Reńskiej Wsi. Grupę prowadzą trenerzy z kwalifikacjami do prowadzenia grup.

 19. Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w charakterze eksperta w pracach grupy roboczej nad Standardami Rad Działalności Pożytku Publicznego. Listopad-grudzień 2014.

 20. Zorganizowaliśmy 28.12.2014 spotkanie opłatkowo kolędowe w GOK w Reńskiej Wsi. Spotkanie poprzedziła msza św. w intencji członków małych i dużych Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA. W uroczystościach uczestniczyła – członek Honorowy Stowarzyszenia, Pani Starosta Małgorzata Tudaj.

 21. W roku sprawozdawczym złożono dwa wnioski o wsparcie działań statutowych Stowarzyszenia. Uzyskano środki na realizację projektu festynu rodzinnego –„Biegiem, na rowerze i z kijkami” oraz jesienny festyn - „Pieczonego ziemniaka”.

 22. Złożyliśmy też wnioski o dofinansowanie na ferie zimowe do Fundacji ORLEN – Dar Serca oraz do Fundacji TESCO. Obydwa nie uzyskały aprobaty komisji konkursowych.Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2013 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2013 podjęło następujące zadania i działania:

 1. Jak co roku zorganizowano zimowisko w Wiśle – 3-8 luty. W pełni udana forma aktywnego wypoczynku dla dzieci i rodzin kontynuowana w naszym stowarzyszeniu. W prasie lokalnej była notatka na ten temat.

 2. Współorganizowaliśmy I Marsz w Obronie Życia i Rodziny w Kędzierzynie-Koźlu. Impreza odbyła się 26.05.2013 roku. Informacja znalazła się w lokalnej prasie i radiu.

 3. Udział Stowarzyszenia (na zaproszenie) w debacie prezydenckiej pt „Ważne Sprawy Polskich Rodzin”. Podjęliśmy działania rzecznicze w sprawie rodzin, rodzin wielodzietnych oraz upowszechnienia „karty 3+”. Otrzymaliśmy imienne podziękowania Marszałka Województwa. Pojawiła się informacja w NTO.

 4. Zorganizowaliśmy festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w „Stumilowym lesie” w Żyrowej wspierany przez wolontariuszy z Zespołu Szkół w Komornie. Festyn promował rodzicielstwo zastępcze. Zaprosiliśmy PCPR z Kędzierzyna-Koźla oraz kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Pozyskaliśmy i rozliczyliśmy środki z Fundacji Ernst & Young. Rozpowszechniliśmy zaproszenia i okolicznościowe foldery promujące rodzicielstwo zastępcze i nasze Stowarzyszenie.

 5. W roku 2013 Stowarzyszenie bardziej zaangażowało się w działalność Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Działaliśmy w komisjach związanych ze standardami, nowelizacją ustawy i promowania I Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.

  • Udział w I Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Pałacu Kultury w Warszawie – 16.06.2013 r.

  • Szkolenie prowadzone przez Jayne Schooler USA– „Budowanie Kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą” – 17-19.06.14. Trzech członków naszego Stowarzyszenia uzyskało certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń w tym programie.

  • Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka wzięliśmy udział w debacie poświęconej postulatowym zmianom w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 26.06.2013 r.

 6. Na zaproszenie wzięliśmy udział w Kongresie Kobiet Niezależnych i Rodzin w Poznaniu.

 7. Stowarzyszenie zorganizowało we współpracy z Opolskim Kuratorium Oświaty siedem turnusów kolonijnych (4 w Jarnołtówku i 3 Darłówku) dla dzieci z rodzin o słabym uposażeniu ze środowisk wiejskich. Olbrzymie przedsięwzięcie dla 315 dzieci. Kolonie w pełni udane prowadzone także przez naszych kierowników i wychowawców. Lokalna prasa przekazała bardzo pozytywny informacje na ten temat.

 8. W roku 2013 Stowarzyszenie współorganizowało następujące imprezy sportowe promujące zdrowy styl życia:

  • W ramach akcji „Polska biega” – Gala sportu w Żyrowej – 24-25.05.2013 r.

  • Bieg Sylwestrowy na Górze Św. Anny 31.12.2013 r.

 9. Kolejny jesienny festyn rodzinny odbył się w tym roku w Żyrowej 5 października. Rodziny wraz z dziećmi bawiły się, biegały i piekły ziemniaki z kiełbaskami na fermie Państwa Orianów.

 10. Spotkanie opłatkowo-kolędowe odbyło się jak zwykle w Komornie 28 grudnia 2013 r. Razem z dziećmi cieszyliśmy się ze Świąt Bożego Narodzenia.

 11. W 2013 roku zakończono prace nad Standardami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w których nasze Stowarzyszenie wzięło bardzo aktywny udział. Są to bardzo korzystne dla rodzinnej pieczy zastępczej rozwiązania wynikające z nowej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W grupie roboczej nad standardami znaleźli się przedstawiciele rodzin zastępczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Adopcyjnych. Wypracowano standardy w sześciu obszarach:

  • Standard budowania relacji między rodziną zastępczą a organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

  • Standard budowania relacji między organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej a organizacjami pozarządowymi.

  • Standard monitoringu i kontroli.

  • Standard budowania relacji pomiędzy rodziną zastępczą a rodziną biologiczną.

  • Standard kompetencji rodzin zastępczych i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  • Standard procedury przekazania dziecka do rodziny zastępczej.

 12. Stowarzyszenie 4 listopada zwróciło się do Starosty z prośbą o wdrożenie w życie pierwszego standardu: Budowanie relacji między rodziną zastępczą a organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Zaproponowano harmonogram wdrażania w życie tego standardu.

 13. W roku 2013 Stowarzyszenie wspierały finansowo Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Brenntag, Fundacja Ernst&Young, Starostwo Powiatowe oraz rzeczowo Bank Żywności i Kolporter.

Nasi partnerzy:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. J.F. Białych 7
44-200 Rybnik
logo Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Ul. Kościuszki 55a
48-200 Prudnik
logo Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4, pok.35-36
45-064 Opole
logo Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
logo Fundacja Świętego Mikołaja
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
logo Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
ul. Dębowa
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
Koło PZW Reńska Wieś KOFAMA
ul. Poniatowskiego 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle