Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina"     ul. Raciborska 95 47-208    Reńska Wieś     powiat Kędzierzyn-Koźle

konto:
PBS K-Koźle 44888210322001002901820001

O nasSprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2016 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2016 podjęło następujące zadania i działania:

 1. Uczestniczyliśmy w organizacji I Orszaku Trzech Króli w Kędzierzynie-Koźlu. Nasze Stowarzyszenie przygotowało przedstawienie pt Taneczne jasełka, prezentowane w kościele Św. Mikołaja. Występowały dzieci wspólnie z rodzicami. Informacje pojawiły się w lokalnej prasie i Gościu Niedzielnym. Występ dostępny na You Tube.

 2. Współorganizowaliśmy Bieg Pielgrzyma na Górze Św. Anny – 3 stycznia 2016. Tradycyjnie była także rywalizacja rodzinna i biegi dziecięce. Informacje w Telewizji Opole, Radio Park

 3. 15 stycznia odbyła się w Kędzierzynie-Koźlu konferencja pn Dzieci wychowują się w rodzinach, przygotowana przez nasze Stowarzyszenie. Zgromadziła 120 uczestników – przedstawicieli powiatów, wojewody, sądu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pedagogów, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Informacja o prelegentach i prelekcjach na stronie internetowej.

 4. W dniach 15-17 stycznia odbyło się w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie Walne zebranie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz spotkanie trenerów Koalicji.

 5. Na początku 2016 roku zakończono projekt pn Dobre działanie to w sedno wniknie organizowany przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej z udziałem także członków naszego Stowarzyszenia. Informacje na stronie Koalicji.

 6. Zorganizowaliśmy Zimowisko w Wiśle od 7 do 13 lutego. Tradycyjnie w domu rekolekcyjnym „Idylla” Uczestniczyło 74 członków Stowarzyszenia. Oprócz narciarskich atrakcji był wieczorny kulig Doliną Białej Wisełki oraz wizyta w Aquaparku Gołębiewski.

 7. 10 marca odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA

 8. Uczestniczyliśmy w szkoleniu pn Szyjemy rodzinę, prowadzonym przez Panią Danutę Hryniewicz .

 9. 22 kwietnia uczestniczyliśmy w PCPR w Kędzierzynie-Koźlu w spotkaniu dotyczącym usamodzielnień.

 10. 20 maja współorganizowaliśmy w ramach akcji Polska biega biegi przełajowe w Żyrowej.

 11. Współorganizowaliśmy Pielgrzymkę artystów na Górze Św. Anny. Prezentowali się tancerze i muzycy Stowarzyszenia Dobra Rodzina. Impreza odbyła się 28 maja.

 12. 29 maja odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie Dobra Rodzina otwarty rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny pn Tanecznie, biegowo, rowerem i kijami. Impreza pod patronatem Starosty i Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla. Stowarzyszenie pozyskało i rozliczyło środki Powiatu. Sprawozdania wysłano do miasta i powiatu. Informacja w lokalnych mediach.

 13. 9 czerwca uczestniczyliśmy w konferencji powiatowej w Gliwicach nt rodzicielstwa zastępczego. Prezes Stowarzyszenia wygłosił prelekcje nt zaangażowania organizacji pozarządowych w pieczę zastępczą.

 14. 13 czerwca uczestniczyliśmy w Urzędzie Miasta KK w spotkaniu dotyczącym usamodzielnień.

 15. 14 czerwca uczestniczyliśmy w nagraniu audycji radiowej nt Rodzicielstwa zastępczego w Radiu Opole.

 16. Uczestniczyliśmy (17.06.2016) w targach organizacji pozarządowych w Kędzierzynie-Koźlu.

 17. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w dniu 22 czerwca 2016 roku w kolejnym Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. Cztery osoby, członkowie naszego Stowarzyszenia zostały uhonorowani Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

 18. 5 września uczestniczyliśmy ponownie w Urzędzie Miasta KK w spotkaniu dotyczącym mieszkań dla usamodzielniającej się młodzieży. Miasto Kędzierzyn-Koźle posiada obecnie korzystne rozwiązania dla naszych wychowanków.

 19. We wrześniu złożyliśmy w Starostwie Powiatowym wnioski o współorganizację biegu ulicznego Minimaratonu Manhattan i konferencję naukową pn Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

 20. 1 października zorganizowaliśmy jesienny festyn w Domu Wczasowym Karolinka w Jarnołtówku. Była wędrówka po górach i biesiada przy ognisku. Gościem naszego spotkania była pani redaktor Radia Opole. W późniejszym terminie wyemitowano audycję radiową na ten temat.

 21. 12 października uczestniczyliśmy w audycji radiowej nt rodzicielstwa zastępczego w Radiu DOXA.

 22. W październiku rozpoczęliśmy przygotowania do II Konferencji pn Uwarunkowania Rozwoju Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej. Na konferencji wystąpią pracownicy naukowi UO: prof. Dr hab. Alicja Kalus, mgr Patrycja Kaszubska asystent Katedry Pedagogiki Społecznej a także dr socjologii Justyna Tomczyk Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz mgr Edyta Wojtasińska przedstawiciel Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i mgr Joanna Luberadzka-Gruca ekspert ds. rodzicielstwa zastępczego. Na konferencji będą także prezentowane Standardy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Współorganizatorem Konferencji będzie PCPR w KK, patronat nad imprezą objął Starosta KK , Uniwersytet Opolski i Koalicja.

 23. 14 października w siedzibie MOSIR w KK odbyło się spotkanie w sprawie organizacji I Mini Maratonu Manhattan w Kędzierzynie-Koźlu.

 24. 25 października uczestniczyliśmy w konferencji nt pieczy zastępczej w Janowie Lubelskim. Prezes Stowarzyszenia wygłosił prelekcję nt Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w kontekście Standardów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 25. Stowarzyszenie nasze w ramach Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej uczestniczy w Ministerialnym projekcie dotyczącym de instytucjonalizacji.

 26. Spotkanie opłatkowo-kolędowe odbyło się w Jarnołtówku DW Karolinka w dniach 28-30 grudzień 2016 roku. Była uroczysta kolacja, grane i śpiewane kolędy i dzielenie się opłatkiem. Korzystaliśmy także z miejscowych atrakcji. Uczestniczyło 74 małych i dużych członków naszego Stowarzyszenia.

 27. W 2016 roku grupa wsparcia zbierała się regularnie z przerwą wakacyjną co trzeci czwartek miesiąca o godzinie 20.00 w budynku Mniejszości Niemieckiej w Reńskiej Wsi.

 28. W 2015 roku pozyskaliśmy i rozliczyliśmy środki z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na „Festiwal sportowo rekreacyjny” i na konferencję pn Dzieci wychowują się w rodzinach.

 29. 17.grudnia w Domu Kultury w Koźlu uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Firmę Brentag przedstawieniu pt Japońskie bajki.

 30. Swoim wsparciem objęła nas w 2016 roku Firma BRENTAG z Kędzierzyna-Koźla. Pozyskane środki wykorzystaliśmy na organizację zimowiska.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2015 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2015 podjęło następujące zadania i działania:

 1. Współorganizowaliśmy Bieg Noworoczny na Górze Św. Anny – 3 stycznia 2015. Tradycyjnie była rywalizacja rodzinna. Informacje w Telewizji Opole, Radio Park

 2. Zorganizowaliśmy Zimowisko w Wiśle 25 – 31 styczeń. Tradycyjnie w domu rekolekcyjnym „Idylla” Uczestniczyło 68 członków Stowarzyszenia. Oprócz narciarskich ewolucji atrakcją był wieczorny kulig Doliną Białej Wisełki.

 3. Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych projektu uchwały Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Prudniku na lata 2015-17. Wysłaliśmy pismo 13.01.2015.

 4. Wysłaliśmy pismo do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie realizacji ustawy dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej w dniu 21stycznia 2015.

 5. Na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim poruszaliśmy sprawy mi. dotyczące Programów Trzyletnich Rozwoju Pieczy Zastępczej, szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin, braku porozumień powiatów co do dzieci umieszczanych w pieczy, usamodzielnień wychowanków i rozwoju zawodowego rodziców zastępczych. 5 luty 2015.

 6. Uczestniczyliśmy w konferencji nt Rodzicielstwa Zastępczego organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjazny Dom w Raciborzu (marzec)

 7. Uczestniczyliśmy w Walnym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz w szkoleniu pn Kryzys w Organizacji Pozarządowej oraz Zarządzanie Zmianą w Organizacji Pozarządowej. 9-21 marzec 2015

 8. W 2015 roku nasze Stowarzyszenie brało udział w projekcie realizowanym przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pn Dobre działanie to w sedno wnikanie. Projekt stanowi kontrolę obywatelską nad działalnością Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Między innymi opiniowaliśmy Trzyletnie Programy Rozwoju Pieczy Zastępczej z różnych powiatów. Wyniki projektu znajdują się na stronie internetowej Koalicji.

 9. Walne zwyczajne naszego Stowarzyszenia odbyło się 28 marca 2015. Podjęto decyzje o dalszej działalności rzeczniczej Stowarzyszenia w sprawie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz kontynuowania szeregu imprez kulturalno-sportowych skierowanych do szeroko pojętego środowiska rodzin, w których wychowują się dzieci, a także grupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

 10. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w „Rajdzie Malucha” zorganizowanym w Prudniku

 11. Organizowaliśmy Festiwal sportowo-rekreacyjny pn „Tanecznie, biegowo, rowerem i z kijami” w dniu 31 maja 2015 r. Impreza skierowana do szerokiego społeczeństwa organizowana przy Hali Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu. Patronat Honorowy przyjęła Pani Starosta i Pani Prezydent. Na imprezę pozyskaliśmy środki ze środków promocji powiatu. Informacje w prasie lokalnej.

 12. W tym samym dniu wzięliśmy udział w III Marszu w Obronie Życia i Rodziny w Kędzierzynie-Koźlu

 13. Współorganizowaliśmy „Pielgrzymkę artystów” na Górze Św. Anny – 6 czerwca 2015

 14. Kongres rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Dziecko jest najważniejsze” – odbył się 9.06.2015 w Warszawie. Udział członków Stowarzyszenia. Na Kongresie promowaliśmy Standardy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 15. Współorganizowaliśmy Triatlon Cross na Srebrnym Jeziorku. Organizatorem było Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koziołek” z którym z powodzeniem od kilku lat współpracujemy. W zawodach startowały z powodzeniem jak zwykle nasze dzieci oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 5 września 2015

 16. Rodzinny festyn jesienny zorganizowaliśmy na Górze Św. Anny 27 września 2015 roku. Na festynie obecne były Pani Starosta, dyrektor i pracownicy PCPR w Kędzierzynie-Koźlu. Na organizację imprezy pozyskaliśmy środki ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

 17. W dniach 9-10 październik wzięliśmy udział w walnym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w Krośnie. Podczas spotkania odbyło się szkolenie na temat pozyskiwania funduszy unijnych.

 18. W dniu 12 października 2015 roku kilka rodzin naszego Stowarzyszenia wzięło udział w „Kongresie Karty 3+” w Krakowie. Stowarzyszenie od lat działało na rzecz powstania karty dużej rodziny, która obejmuje również rodziny zastępcze.

 19. Opiniowaliśmy na zaproszenie Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowy Program Rozwoju Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu

 20. Prezes Stowarzyszenia DOBRA RODZINA został ponownie wybranym przewodniczącym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu

 21. Współorganizowaliśmy w dniu 5 grudnia 2015 r „Bieg Mikołajkowy”, który cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. Każdego roku zwiększa się ilość rodzin rywalizująca ze sobą w biegu rodzinnym. Otrzymaliśmy szczególne podziękowania od głównego organizatora biegu Klubu Sportowego Koziołek.

 22. W miesiącu grudniu przygotowaliśmy taneczno-muzyczne jasełka zatytułowane „Radość Bożego Narodzenia”. W przedstawieniu wystąpiło 26 małych i dużych członków naszego Stowarzyszenia. Jasełka prezentowaliśmy na spotkaniu opłatkowo-kolędowym 27 grudnia i na I Orszaku Trzech króli w Kędzierzynie-Koźlu.

 23. Spotkanie opłatkowo-kolędowe odbyło się 27 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi., Spotkanie było poprzedzone mszą świętą w intencji rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Na spotkaniu prezentowaliśmy stowarzyszeniowe jasełka.

 24. W miesiącu grudniu rozpoczęły się już bezpośrednie przygotowania do konferencji naukowej pn „Dzieci wychowują się w rodzinach”, która odbędzie się 15 stycznia 2015 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród prelegentów zaproszenie przyjęli psycholog i pedagog, wieloletnia dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu pani Danuta Hryniewicz, pani Joanna Luberadzka-Gruca socjolog, doradca Rzecznika Praw Dziecka, Wiceprezes Fundacji Przyjaciółka, ekspert ds. rodzicielstwa zastępczego oraz pani Edyta Wojtasińska psychopedagog, Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

 25. W miesiącu grudniu pozyskaliśmy jabłka dla członków stowarzyszenia z Banku Żywności.

 26. W 2015 roku grupa wsparcia zbierała się regularnie z przerwą wakacyjną co trzeci czwartek miesiąca o godzinie 20.00 w budynku Mniejszości Niemieckiej w Reńskiej Wsi.

 27. W 2015 roku pozyskaliśmy i rozliczyliśmy środki z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na „Festiwal sportowo rekreacyjny” i na „Jesienny Festyn Rodzinny”.

 28. Swoim wsparciem objęła nas w 2015 roku Firma BRENTAG z Kędzierzyna-Koźla. Pozyskane środki wykorzystaliśmy na organizację zimowiska w Wiśle.


Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2014 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2014 podjęło następujące zadania i działania:

 1. Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia 21 stycznia 2014 roku odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z rodzinami zastępczymi powiatu. Stowarzyszenie 4 listopada 2013 r. zwróciło się do Starosty z prośbą o wdrożenie w życie pierwszego standardu ORPZ: Budowanie relacji między rodziną zastępczą a organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Zaproponowano harmonogram wdrażania w życie tego standardu.

 2. Zimowisko w tym roku zorganizowaliśmy w Koniakowie w dniach 21-27 lutego w ośrodku rekolekcyjnym „Emaus”. Wsparli nas wolontariusze-instruktorzy narciarstwa z organizacji „Panda Narty”. Korzystaliśmy z atrakcji kompleksu „Zagroń” w Istebnej.

 3. W kwietniu (16.04.2014-wysłany) opiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania środków na realizację rodzinnych form pieczy zastępczej. Zebraliśmy opinie członków Stowarzyszenia i wystosowaliśmy wspólny dokument wyrażający interes rodzinnych form pieczy.

 4. W miesiącu kwietniu opiniowaliśmy również projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Wypowiedzieliśmy się w kwestiach dotyczących pieczy zastępczej podkreślając znaczenie rodzinnych jej form.

 5. Stowarzyszenie opiniowało projekt strategii: Specjalna strefa demograficzna – Opolskie dla rodziny. Podkreślaliśmy konieczność zainteresowania się dziećmi z pieczy zastępczej. Wśród inicjatyw wspierających znalazły się środki wspierające dzieci z pieczy zastępczej.

 6. Stowarzyszenie przekształciło się w zwyczajnego członka Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Przedstawiciel Stowarzyszenia naszego jest członkiem komisji rewizyjnej. Zaangażowaliśmy się w prace nad standardami, nad nowelizacją ustawy i organizacją II Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.

 7. Maj. Współorganizowaliśmy galę sportu „Żyrowik” w ramach akcji „Polska Biega”

 8. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia – Joanna i Gerard Wilczek uczestniczyli w obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – 30.05.2014

 9. Współorganizowaliśmy kolejny już Marsz w Obronie Życia i Rodziny w Kędzierzynie-Koźlu. (01.06.2014)

 10. W dniach 12-15.06.2014 – odbyło się szkolenie grupy trenerów Koalicji przez Elizabeth Keefer Smallej – Instytute for Human Services Columbus USA. Trzech członków naszego Stowarzyszenia uczestniczyło w szkoleniu.

 11. Kongres rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Dziecko jest najważniejsze” – odbył się 16.06.2014 w Warszawie. Udział członków Stowarzyszenia. Na Kongresie promowaliśmy Standardy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 12. Zorganizowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w tym roku na Srebrnym Jeziorku w Januszkowicach. – 19.06. 2014 – rodzinny piknik. Zabawa, tańce i atrakcje wodne bawiły naszych podopiecznych. Był grill, ciasto, napoje, które przygotowali nasi członkowie.

 13. W czerwcu członkowie naszego Stowarzyszenia zaangażowali się w obronę Sanatorium dla dzieci w Jarnołtówku. Podjęliśmy działania w tej sprawie w urzędzie marszałkowskim.

 14. Kolejne szkolenia grupy trenerów Koalicji przez Jayne E. Schooler i David Schooler – terapeuci i rodzice zastępczy Ohaio USA. Eksperci, trenerzy, autorzy licznych publikacji dotyczących dzieci dotkniętych traumą.

 15. Zorganizowaliśmy festyn jesienny na Górze św. Anny – 11.10.2014. W dzień sławnego już zwycięstwa nad Niemcami odbył się mecz piłki nożnej. Były gry, zabawy, tańce, ciasto, kawa i oczywiście pieczone ziemniaki.

 16. W dniu 04 października prezentowaliśmy się na Opolskich targach Organizacji Pozarządowych.

 17. Współorganizowaliśmy cross-duatlon imprezy dla mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu.

 18. Od października prowadzimy formalnie grupę wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w każdy trzeci czwartek o godzinie 20.00 w budynku Mniejszości Niemieckiej w Reńskiej Wsi. Grupę prowadzą trenerzy z kwalifikacjami do prowadzenia grup.

 19. Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w charakterze eksperta w pracach grupy roboczej nad Standardami Rad Działalności Pożytku Publicznego. Listopad-grudzień 2014.

 20. Zorganizowaliśmy 28.12.2014 spotkanie opłatkowo kolędowe w GOK w Reńskiej Wsi. Spotkanie poprzedziła msza św. w intencji członków małych i dużych Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA. W uroczystościach uczestniczyła – członek Honorowy Stowarzyszenia, Pani Starosta Małgorzata Tudaj.

 21. W roku sprawozdawczym złożono dwa wnioski o wsparcie działań statutowych Stowarzyszenia. Uzyskano środki na realizację projektu festynu rodzinnego –„Biegiem, na rowerze i z kijkami” oraz jesienny festyn - „Pieczonego ziemniaka”.

 22. Złożyliśmy też wnioski o dofinansowanie na ferie zimowe do Fundacji ORLEN – Dar Serca oraz do Fundacji TESCO. Obydwa nie uzyskały aprobaty komisji konkursowych.Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”
za 2013 rok


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w roku 2013 podjęło następujące zadania i działania:

 1. Jak co roku zorganizowano zimowisko w Wiśle – 3-8 luty. W pełni udana forma aktywnego wypoczynku dla dzieci i rodzin kontynuowana w naszym stowarzyszeniu. W prasie lokalnej była notatka na ten temat.

 2. Współorganizowaliśmy I Marsz w Obronie Życia i Rodziny w Kędzierzynie-Koźlu. Impreza odbyła się 26.05.2013 roku. Informacja znalazła się w lokalnej prasie i radiu.

 3. Udział Stowarzyszenia (na zaproszenie) w debacie prezydenckiej pt „Ważne Sprawy Polskich Rodzin”. Podjęliśmy działania rzecznicze w sprawie rodzin, rodzin wielodzietnych oraz upowszechnienia „karty 3+”. Otrzymaliśmy imienne podziękowania Marszałka Województwa. Pojawiła się informacja w NTO.

 4. Zorganizowaliśmy festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w „Stumilowym lesie” w Żyrowej wspierany przez wolontariuszy z Zespołu Szkół w Komornie. Festyn promował rodzicielstwo zastępcze. Zaprosiliśmy PCPR z Kędzierzyna-Koźla oraz kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Pozyskaliśmy i rozliczyliśmy środki z Fundacji Ernst & Young. Rozpowszechniliśmy zaproszenia i okolicznościowe foldery promujące rodzicielstwo zastępcze i nasze Stowarzyszenie.

 5. W roku 2013 Stowarzyszenie bardziej zaangażowało się w działalność Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Działaliśmy w komisjach związanych ze standardami, nowelizacją ustawy i promowania I Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.

  • Udział w I Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Pałacu Kultury w Warszawie – 16.06.2013 r.

  • Szkolenie prowadzone przez Jayne Schooler USA– „Budowanie Kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą” – 17-19.06.14. Trzech członków naszego Stowarzyszenia uzyskało certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń w tym programie.

  • Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka wzięliśmy udział w debacie poświęconej postulatowym zmianom w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 26.06.2013 r.

 6. Na zaproszenie wzięliśmy udział w Kongresie Kobiet Niezależnych i Rodzin w Poznaniu.

 7. Stowarzyszenie zorganizowało we współpracy z Opolskim Kuratorium Oświaty siedem turnusów kolonijnych (4 w Jarnołtówku i 3 Darłówku) dla dzieci z rodzin o słabym uposażeniu ze środowisk wiejskich. Olbrzymie przedsięwzięcie dla 315 dzieci. Kolonie w pełni udane prowadzone także przez naszych kierowników i wychowawców. Lokalna prasa przekazała bardzo pozytywny informacje na ten temat.

 8. W roku 2013 Stowarzyszenie współorganizowało następujące imprezy sportowe promujące zdrowy styl życia:

  • W ramach akcji „Polska biega” – Gala sportu w Żyrowej – 24-25.05.2013 r.

  • Bieg Sylwestrowy na Górze Św. Anny 31.12.2013 r.

 9. Kolejny jesienny festyn rodzinny odbył się w tym roku w Żyrowej 5 października. Rodziny wraz z dziećmi bawiły się, biegały i piekły ziemniaki z kiełbaskami na fermie Państwa Orianów.

 10. Spotkanie opłatkowo-kolędowe odbyło się jak zwykle w Komornie 28 grudnia 2013 r. Razem z dziećmi cieszyliśmy się ze Świąt Bożego Narodzenia.

 11. W 2013 roku zakończono prace nad Standardami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w których nasze Stowarzyszenie wzięło bardzo aktywny udział. Są to bardzo korzystne dla rodzinnej pieczy zastępczej rozwiązania wynikające z nowej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W grupie roboczej nad standardami znaleźli się przedstawiciele rodzin zastępczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Adopcyjnych. Wypracowano standardy w sześciu obszarach:

  • Standard budowania relacji między rodziną zastępczą a organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

  • Standard budowania relacji między organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej a organizacjami pozarządowymi.

  • Standard monitoringu i kontroli.

  • Standard budowania relacji pomiędzy rodziną zastępczą a rodziną biologiczną.

  • Standard kompetencji rodzin zastępczych i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  • Standard procedury przekazania dziecka do rodziny zastępczej.

 12. Stowarzyszenie 4 listopada zwróciło się do Starosty z prośbą o wdrożenie w życie pierwszego standardu: Budowanie relacji między rodziną zastępczą a organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Zaproponowano harmonogram wdrażania w życie tego standardu.

 13. W roku 2013 Stowarzyszenie wspierały finansowo Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Brenntag, Fundacja Ernst&Young, Starostwo Powiatowe oraz rzeczowo Bank Żywności i Kolporter.

Nasi partnerzy:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. J.F. Białych 7
44-200 Rybnik
logo Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Ul. Kościuszki 55a
48-200 Prudnik
logo Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4, pok.35-36
45-064 Opole
logo Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
logo Fundacja Świętego Mikołaja
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
logo Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
ul. Dębowa
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
Koło PZW Reńska Wieś KOFAMA
ul. Poniatowskiego 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle